Cертификат на 1 заезд


850 

Сертификат на 2 заезда


1600 

Сертификат на 5 заездов


3750 

Сертификат на турнир до 6 участников


9000